Paul Holsby

En konstnär som vi finner inspiration ifrån är Paul Holsby. Ihop med Harry Roskvist och Gillis Sahlin som utgjorde konstnärsgruppen Skånsk Treklöver hade de gemensamma utställningar över hela Sverige och på flertalet platser inom Europa, men Holsby har även ställt ut åtskilliga gånger utomlands separat. Hans stora genombrott inträffade i Paris 1970 och har sedan dess funnits representerad i muséer världen över.

Holsby erhöll en rad olika utmärkelser under sin karriär, bland annat den Italienska Akademiens guldmedalj. Helmer Lång har beskrivit Holsby på följande sätt i sin bok ”Konstrunda i ord och bild”: ”Paul Holsby har förnyat litografin, som är hans främsta medium, och han har experimenterat med vattenbaserade lacker som kan ge hans målningar samma karaktär av rymdimpressioner som tidigare litografierna. Hela hans bildvärld är ett drömmande universum”.

Jul igen "Stillheten Tempel" av Paul Holsby